Niepełnosprawni

Informacje dla niepełnosprawnych

Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz), gdy zachodzi taka potrzeba, pracownik schodzi na parter budynku w celu obsłużenia interesanta.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy prosimy o:

  • kontakt poprzez inną osobę,
  • telefonicznie pod nr 84 696 26 81,
  • przesłanie wiadomości faxem pod nr  84 696 27 94,
  • przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.