Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja

Do nawigacji po niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej (Biuletynie) służy menu nawigacyjne umieszczone po lewej stronie serwisu. Menu nawigacyjne podzielone jest tematycznie na pozycje. Nazwy poszczególnych pozycji menu nawigacyjnego są linkami (uruchamianymi po najechaniu na wybraną kategorię i kliknięciu na nich lewym przyciskiem), które służą do wyświetlenia danej informacji lub też rozwijają się gdy zawierają podpozycje (podmenu). Po wybraniu odpowiedniej pozycji lub podpozycji wyświetlany jest spis dokumentów w środkowej części strony.

Każdy dokument posiada tytuł, który jest linkiem. Po najechaniu i kliknięciu lewym przyciskiem na tytule wybranego dokumentu otwiera się jego zawartość będąca docelową informacją.

Znaczna część dokumentów opublikowanych w Biuletynie występuje w postaci plików PDF. Aby je otworzyć należy mieć zainstalowane oprogramowanie umożliwiające ich podgląd. 
Jednym z takich programów jest oprogramowanie ADOBE READER dostępne do pobrania na stronie producenta pod adresem: http://get.adobe.com/reader/

W dowolnym momencie istnieje możliwość wydrukowania aktualnie wyświetlanej informacji z poziomu przeglądarki lub oprogramowania za pomocą, którego otwarty jest dokument (np. PDF, RTF, DOC itp.);

Oprócz opisanego powyżej menu nawigacyjnego w Biuletynie umieszczono ponadto inne elementy, które ułatwiają jego przeglądanie (poniżej opisane zostały elementy patrząc od góry do dołu):

Na samej górze Biuletynu umieszczone zostały trzy elementy poniżej opisano ich wygląd i działanie (zaczynając od strony lewej):

 • Mapa serwisu – wyświetla wszystkie linki w postaci rozwiniętej tzn. z podpozycjami (podmenu) zawarte w menu nawigacyjnym.
 • Ostatnio dodane – wyświetla, linki do informacji ostatnio umieszczonych w Biuletynie.
 • Ostatnio zaktualizowane – wyświetla linki do ostatnio zaktualizowanych informacji w Biuletynie, ponadto umożliwia wyszukiwanie dokumentów aktualizowanych w określonym czasie.

Pod elementami wyżej opisanymi (zaczynając od strony lewej) umieszczono:

 • Ikonę w kolorystyce biało-czerwonej znajdująca się w lewym górnym rogu służy do przejścia (po kliknięciu na niej lewym przyciskiem) na stronę główną BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) tj. www.bip.gov.pl
 • Duży i czytelny napis "Urząd Gminy Hrubieszów", który jednoznacznie wskazuje kto jest właścicielem niniejszego Biuletynu.

W następnej kolejności (zaczynając od strony lewej) znajdują się elementy:

 • Ścieżka powrotu, wyświetla ona w postaci kolejnych linków miejsce, w którym aktualnie znajduje się osoba przeglądająca Biuletyn;
 • Moduł wyszukiwania, gdzie po wpisaniu w polu tekstowym szukanej frazy, słowa lub słów kluczowych oraz przyciśnięciu ikonki obrazującej lupę lub naciśnięciu na klawiaturze klawisza ENTER, następuje wyświetlenie linków do dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania. Ponadto po kliknięciu w ikonkę przedstawiającą skierowany w dół trójką istnieje możliwość tzw. Szukania zaawansowanego.

W dolnej części Biuletynu umieszczone zostały podstawowe dane teleadresowe Urzędu Gminy Hrubieszów wraz z przydatnymi linkami (odnośnikami) do następujących informacji:

 • Deklaracja dostępności - publikacja tej informacji wymagana jest prawem.
 • Kontakt – wyświetlający formularz za pomocą, którego istnieje możliwość przesłania wiadomości do redakcji biuletynu.
 • Instrukcja użytkownika BIP – wyświetla niniejszą instrukcję.
 • Informacje dla niepełnosprawnych - przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych.

W stopce strony - na samym jej dole umieszczono cztery logotypy.

W prawym dolnym rogu "na stałe przyklejona" jest ikonka symbolizująca niepełnosprawność po kliknięciu na niej pojawiają się cztery kolejne ikonki / symbole:

 • Ikonka symbolizująca oko - Umożliwia ona przełączenie Biuletynu w tryb tzw. wysokiego kontrastu.
 • Ikonka symbolizująca kropelkę (łezkę) - umożliwia zmianę kolorystyki Biuletynu.
 • Ikonka z mniejszą literką A - umożliwiająca pomniejszenie rozmiaru czcionki i elementów Biuletynu.
 • Ikonka z większą literką A - umożliwiająca powiększenie rozmiaru czcionki i elementów Biuletynu.