Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Hrubieszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na 2021 r. ” Otwarty konkurs ofert obejmuje powierzenie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych tj. art.4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057).
Data utworzenia
2020-12-23
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Kusidło Bartłomiej
Dodano do BIP dnia: 2020-12-23 12:25:22