Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Działając zgodnie z art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) informuję, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Przewóz i zapewnianie opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Hrubieszów do Zespołu Szkół w Zamościu” na 2021 r.
Data utworzenia
2020-12-23
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Kusidło Bartłomiej
Dodano do BIP dnia: 2020-12-23 12:24:31